Kancelaria Rachunkowości "Brzykcy i Wspólnicy" Sp. z o.o.
Pełna księgowość

W ramach świadczonych przez nas usług pełnej księgowości w szczególności oferujemy:

tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
prowadzenie ksiąg rachunkowych
doradztwo księgowe
przygotowywanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej
projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta
wsparcie w procesie tworzenia budżetów oraz kontrola ich realizacji
prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce
dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP