Kancelaria Rachunkowości "Brzykcy i Wspólnicy" Sp. z o.o.
Usługi finansowe

1. Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

leasing
analiza zapotrzebowania na środki finansowe
przygotowanie wniosku
przygotowanie business planu
przygotowanie dokumentów dodatkowych
negocjowanie warunków umowy leasingowej
negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
negocjowanie warunków umów dodatkowych

kredyty bankowe
analiza zapotrzebowania na środki finansowe
przygotowanie wniosku
przygotowanie business planu
przygotowanie dokumentów dodatkowych
negocjowanie warunków umowy kredytowej
negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych

analizy finansowe
business plan
prognozy:
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- przepływów pieniężnych
analiza wskaźnikowa