Kancelaria Rachunkowości "Brzykcy i Wspólnicy" Sp. z o.o.
Doradztwo księgowe

W ramach doradztwa księgowego proponujemy usługi w zakresie:

opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont
opracowanie polityki rachunkowości w firmie
pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych
analiz przesyłanych drogą elektroniczną
spotkania konsultacyjne
dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa
ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy