Kancelaria Rachunkowości "Brzykcy i Wspólnicy" Sp. z o.o.
Uproszczona księgowość

W ramach świadczonych przez nas usług uproszczonej księgowości w szczególności oferujemy:

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji ryczałtowych
dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP